ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ
25/07/2011 byxa [sv] byxa ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/07/2011 fluga [sv] fluga ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
25/07/2011 ubåt [sv] ubåt ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/02/2009 kvart [sv] kvart ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/11/2008 smeka [sv] smeka ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/11/2008 käka [sv] käka ਉਚਾਰਨ OziX ਵੱਲੋਂ
07/11/2008 radio [sv] radio ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/11/2008 grävaren [sv] grävaren ਉਚਾਰਨ OziX ਵੱਲੋਂ
07/11/2008 softa [sv] softa ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/11/2008 haja [sv] haja ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/11/2008 kex [sv] kex ਉਚਾਰਨ 6 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
07/11/2008 fjortis [sv] fjortis ਉਚਾਰਨ ret001 ਵੱਲੋਂ
07/11/2008 miniboss [sv] miniboss ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/11/2008 gammelfarfar [sv] gammelfarfar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/11/2008 dinosaurie [sv] dinosaurie ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/11/2008 tjacka [sv] tjacka ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/11/2008 snacka [sv] snacka ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
07/11/2008 runka [sv] runka ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/11/2008 ragga [sv] ragga ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
07/11/2008 Tanka [sv] Tanka ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
07/11/2008 busshållplats [sv] busshållplats ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
07/11/2008 kantarell [sv] kantarell ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
07/11/2008 faktiskt [sv] faktiskt ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
07/11/2008 ägglikör [sv] ägglikör ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/11/2008 banan [sv] banan ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
07/11/2008 grävling [sv] grävling ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/11/2008 sopkvast [sv] sopkvast ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/11/2008 karamell [sv] karamell ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/11/2008 samlag [sv] samlag ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
07/11/2008 kamomill [sv] kamomill ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ