ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
07/11/2008 chips [sv] chips ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
07/11/2008 fodral [sv] fodral ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/11/2008 maräng [sv] maräng ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/11/2008 kräm [sv] kräm ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
07/11/2008 munhåla [sv] munhåla ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/11/2008 inte [sv] inte ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
07/11/2008 urin [sv] urin ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
07/11/2008 eller [sv] eller ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
07/11/2008 böghög [sv] böghög ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/11/2008 biltjuv [sv] biltjuv ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/11/2008 karlakarl [sv] karlakarl ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/11/2008 snippa [sv] snippa ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/11/2008 bajset [sv] bajset ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/11/2008 skjuta [sv] skjuta ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
07/11/2008 förgöra [sv] förgöra ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/11/2008 krama [sv] krama ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
07/11/2008 kyssa [sv] kyssa ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
07/11/2008 hångla [sv] hångla ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/11/2008 pärm [sv] pärm ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
07/11/2008 Henning Mankell [sv] Henning Mankell ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/11/2008 Ara Abrahamian [sv] Ara Abrahamian ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/11/2008 Victoria [sv] Victoria ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/11/2008 potatis [sv] potatis ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
07/11/2008 lejon [sv] lejon ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
07/11/2008 giraff [sv] giraff ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/11/2008 djävulsdyrkare [sv] djävulsdyrkare ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/11/2008 brödrost [sv] brödrost ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/11/2008 idiot [sv] idiot ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/11/2008 beige [sv] beige ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
07/11/2008 orange [sv] orange ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ