ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ
29/03/2009 biryani [gu] biryani ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/03/2009 valod [gu] valod ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/03/2009 vadodara [gu] vadodara ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/03/2009 rotli [gu] rotli ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ