ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
30/11/2009 antidisestablishmentarianism [en] antidisestablishmentarianism ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ
30/11/2009 drought [en] drought ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ
30/11/2009 intimidating [en] intimidating ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/11/2009 toilet paper [en] toilet paper ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/11/2009 Basshunter [en] Basshunter ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/11/2009 Cumbernauld [en] Cumbernauld ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/11/2009 gonapotropin [en] gonapotropin ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ