ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
15/04/2012 劉少奇 [zh] 劉少奇 ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
15/09/2008 [zh] 龝 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/09/2008 客体 [zh] 客体 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/09/2008 客體 [zh] 客體 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/09/2008 客运量 [zh] 客运量 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/09/2008 客運量 [zh] 客運量 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/09/2008 客运 [zh] 客运 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/09/2008 客運 [zh] 客運 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/09/2008 客轮 [zh] 客轮 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/09/2008 客輪 [zh] 客輪 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/09/2008 客觀唯心主義 [zh] 客觀唯心主義 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/09/2008 客车 [zh] 客车 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/09/2008 客車 [zh] 客車 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/09/2008 客观唯心主义 [zh] 客观唯心主义 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/09/2008 客觀主義 [zh] 客觀主義 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/09/2008 客观主义 [zh] 客观主义 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/09/2008 客观世界 [zh] 客观世界 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/09/2008 客觀世界 [zh] 客觀世界 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/09/2008 客观 [zh] 客观 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/09/2008 客栈 [zh] 客栈 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/09/2008 客棧 [zh] 客棧 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/09/2008 客户机软件 [zh] 客户机软件 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/09/2008 客戶機軟件 [zh] 客戶機軟件 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/09/2008 客户机服务器环境 [zh] 客户机服务器环境 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/09/2008 客戶機服務器環境 [zh] 客戶機服務器環境 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/07/2008 徐州地区 [zh] 徐州地区 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/07/2008 徐州地區 [zh] 徐州地區 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/07/2008 徐州 [zh] 徐州 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/07/2008 徐家汇 [zh] 徐家汇 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/07/2008 徐家彙 [zh] 徐家彙 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ