ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
01/12/2009 Glósóli [is] Glósóli ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
01/12/2009 kaupaloki [is] kaupaloki ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/12/2009 Svefnrun [is] Svefnrun ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/12/2009 Guðmunda [is] Guðmunda ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/12/2009 draumstafur [is] draumstafur ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/12/2009 yndislegur [is] yndislegur ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ