ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
17/05/2009 good [en] good ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/05/2009 lick [en] lick ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
17/05/2009 gash [en] gash ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
17/05/2009 moist [en] moist ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
17/05/2009 t-shirt [en] t-shirt ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ
17/05/2009 my [en] my ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
17/05/2009 glass [en] glass ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/05/2009 dance [en] dance ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/05/2009 basil [en] basil ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ