ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
25/07/2009 therapist [en] therapist ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/07/2009 motivated [en] motivated ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
25/07/2009 convenience [en] convenience ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
25/07/2009 Jericho [en] Jericho ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/07/2009 mongoose [en] mongoose ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/07/2009 Cajun [en] Cajun ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/07/2009 shrubbery [en] shrubbery ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ