ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
26/09/2009 ampere [en] ampere ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
26/09/2009 ionization [en] ionization ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/09/2009 characterized [en] characterized ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
26/09/2009 Megaupload [en] Megaupload ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/09/2009 Devonne [en] Devonne ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/09/2009 Leonora [en] Leonora ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/09/2009 Theodosia Prevost [en] Theodosia Prevost ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/09/2009 Caroline Goulding [en] Caroline Goulding ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/09/2009 William Quan Judge [en] William Quan Judge ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ