ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
30/08/2018 imperialist [da] imperialist ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/08/2018 Forenede Nationer [da] Forenede Nationer ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/08/2018 skolesystem [da] skolesystem ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/08/2018 Epileptiker [da] Epileptiker ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/08/2018 kapitalistisk [da] kapitalistisk ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/03/2018 troende [da] troende ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/03/2018 lånende [da] lånende ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/03/2018 leet [da] leet ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/05/2014 Ringstedvej [da] Ringstedvej ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
22/05/2014 en far [da] en far ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/05/2014 en nat [da] en nat ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/05/2014 en kone [da] en kone ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/05/2014 en lærer [da] en lærer ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/05/2014 bredden [da] bredden ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/05/2014 dybden [da] dybden ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/05/2014 længden [da] længden ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/05/2014 skabelsen [da] skabelsen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/05/2014 roser [da] roser ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/05/2014 aviser [da] aviser ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/05/2014 bagerier [da] bagerier ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/05/2014 en løgn [da] en løgn ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/05/2014 løgne [da] løgne ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/05/2014 højtere [da] højtere ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/05/2014 busser [da] busser ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/05/2014 først og fremmest [da] først og fremmest ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/05/2014 en svensker [da] en svensker ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/05/2014 underst [da] underst ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/05/2014 flest [da] flest ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/05/2014 at gyse [da] at gyse ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/05/2014 gyst [da] gyst ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ