ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ
22/11/2010 ideality [en] ideality ਉਚਾਰਨ xyzzyva ਵੱਲੋਂ
23/04/2009 showering [en] showering ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/04/2009 coppice [en] coppice ਉਚਾਰਨ TopQuark ਵੱਲੋਂ
15/04/2009 composition [en] composition ਉਚਾਰਨ TopQuark ਵੱਲੋਂ
15/04/2009 humane [en] humane ਉਚਾਰਨ TopQuark ਵੱਲੋਂ
15/04/2009 clipped [en] clipped ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/04/2009 vegetarian [en] vegetarian ਉਚਾਰਨ 6 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
14/04/2009 bangs [en] bangs ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
13/04/2009 digestion [en] digestion ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
13/04/2009 Jonas Brothers [en] Jonas Brothers ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
13/04/2009 Oprah [en] Oprah ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
13/04/2009 Newsies [en] Newsies ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/04/2009 thyroidectomy [en] thyroidectomy ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/04/2009 annunciation [en] annunciation ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/04/2009 annunciate [en] annunciate ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/04/2009 Metis [en] Metis ਉਚਾਰਨ snowcrocus ਵੱਲੋਂ
13/04/2009 Portuguese Water Dog [en] Portuguese Water Dog ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
13/04/2009 Labradoodle [en] Labradoodle ਉਚਾਰਨ Silverdrgnfly ਵੱਲੋਂ