ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
09/01/2010 limitou [pt] limitou ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/01/2010 amassava [pt] amassava ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/01/2010 triunfarem [pt] triunfarem ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/01/2010 estragaria [pt] estragaria ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/01/2010 queimarei [pt] queimarei ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/01/2010 samambaias [pt] samambaias ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/01/2010 chamativos [pt] chamativos ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/01/2010 oprimiu [pt] oprimiu ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/01/2010 secundária [pt] secundária ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/01/2010 decorados [pt] decorados ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/01/2010 vigie [pt] vigie ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/01/2010 proclamava [pt] proclamava ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/01/2010 tremores [pt] tremores ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/01/2010 cenas [pt] cenas ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/01/2010 posessivamente [pt] posessivamente ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/01/2010 entrelaçadas [pt] entrelaçadas ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/01/2010 esplendida [pt] esplendida ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/01/2010 tumultuosos [pt] tumultuosos ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/01/2010 rosadas [pt] rosadas ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/01/2010 aplausos [pt] aplausos ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/01/2010 gripando [pt] gripando ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/01/2010 mostre [pt] mostre ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/01/2010 estrondosos [pt] estrondosos ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/01/2010 tropeções [pt] tropeções ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/01/2010 relampo [pt] relampo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/01/2010 prêmios [pt] prêmios ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/01/2010 tontamente [pt] tontamente ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/01/2010 enfeitiçadas [pt] enfeitiçadas ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/01/2010 atléticas [pt] atléticas ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/01/2010 transladaram [pt] transladaram ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ