ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
10/12/2012 अकार्य [hi] अकार्य ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/12/2012 अकार्यसाधक [hi] अकार्यसाधक ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/12/2012 अकाल [hi] अकाल ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/12/2012 अकाल-ग्रस्त [hi] अकाल-ग्रस्त ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/12/2012 अकालजात [hi] अकालजात ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/12/2012 अकालपीड़ित [hi] अकालपीड़ित ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/12/2012 अकाल प्रसूत [hi] अकाल प्रसूत ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/12/2012 अकालातीत [hi] अकालातीत ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/12/2012 अकालिक [hi] अकालिक ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/12/2012 अकाली [hi] अकाली ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/12/2012 अकाली सिख [hi] अकाली सिख ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/12/2012 अकासनीम [hi] अकासनीम ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/12/2012 अकिंचन [hi] अकिंचन ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/12/2012 अक़ीदा [hi] अक़ीदा ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/12/2012 अकीर्ति [hi] अकीर्ति ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/12/2012 अकीर्तिकर [hi] अकीर्तिकर ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/12/2012 अकुटिलता [hi] अकुटिलता ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/12/2012 अग्रगण्य [hi] अग्रगण्य ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/12/2012 सम्ब्रांत [hi] सम्ब्रांत ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/12/2012 अपचायित [hi] अपचायित ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/12/2012 सुर्खरू [hi] सुर्खरू ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/12/2012 सुर्ख़रू [hi] सुर्ख़रू ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/12/2012 शांकरि [hi] शांकरि ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/12/2012 शिखीभू [hi] शिखीभू ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/12/2012 सिनीवाली [hi] सिनीवाली ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/12/2012 रुद्र-गण [hi] रुद्र-गण ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/12/2012 रूपवान [hi] रूपवान ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/12/2012 रूपवंत [hi] रूपवंत ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/12/2012 रूपवन्त [hi] रूपवन्त ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/12/2012 अभिध्या [hi] अभिध्या ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ