ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
15/11/2013 voyageaient [fr] voyageaient ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/11/2013 pamplemousse [fr] pamplemousse ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ