ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

findelka

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

findelka ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ
17/08/2016 legeslegmegvesztegethetetlenebb [hu] legeslegmegvesztegethetetlenebb ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/11/2010 tanít [hu] tanít ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
10/11/2010 fürdőszoba [hu] fürdőszoba ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/09/2010 Solti György [hu] Solti György ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/09/2010 hetvenkedik [hu] hetvenkedik ਉਚਾਰਨ Globetrotter ਵੱਲੋਂ
21/09/2010 kapucsínó [hu] kapucsínó ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/09/2010 hadilábon áll [hu] hadilábon áll ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/09/2010 hagy valamit [hu] hagy valamit ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/09/2010 hagyaték [hu] hagyaték ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/09/2010 hagyd abba! [hu] hagyd abba! ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/09/2010 hagyj békén! [hu] hagyj békén! ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/09/2010 hagyjál békén! [hu] hagyjál békén! ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/09/2010 hagyjuk ezt [hu] hagyjuk ezt ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/09/2010 hagymakoszorú [hu] hagymakoszorú ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/09/2010 hagyomány [hu] hagyomány ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/09/2010 hagyományos [hu] hagyományos ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/09/2010 hagyományoz [hu] hagyományoz ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/09/2010 hahota [hu] hahota ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/09/2010 hajadon [hu] hajadon ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/09/2010 hajadonfővel [hu] hajadonfővel ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/09/2010 hájasság [hu] hájasság ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/09/2010 haját tépi [hu] haját tépi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/09/2010 hajberakás [hu] hajberakás ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/09/2010 hajcsár [hu] hajcsár ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/09/2010 hajcsat [hu] hajcsat ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/09/2010 hajcsavaró [hu] hajcsavaró ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/09/2010 hajcsipesz [hu] hajcsipesz ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/09/2010 hajcsomó [hu] hajcsomó ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/09/2010 hajdan [hu] hajdan ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/09/2010 hajdanában [hu] hajdanában ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ