ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

findelka

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

findelka ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
04/07/2016 munkás [hu] munkás ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/07/2016 csinál [hu] csinál ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/07/2016 angol [hu] angol ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/07/2016 csinálsz [hu] csinálsz ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/07/2016 fiatal [hu] fiatal ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/07/2016 vársz [hu] vársz ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/07/2016 művész [hu] művész ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/07/2016 könyvet [hu] könyvet ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/07/2016 régi [hu] régi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/07/2016 énekesnő [hu] énekesnő ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/07/2016 sétálok [hu] sétálok ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/07/2016 új [hu] új ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/07/2016 mögött [hu] mögött ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/07/2016 fölött [hu] fölött ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/07/2016 piac [hu] piac ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/07/2016 iskola [hu] iskola ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/07/2016 várok [hu] várok ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/07/2016 látok [hu] látok ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/07/2016 kezdek [hu] kezdek ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/07/2016 hallasz [hu] hallasz ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/07/2016 zenél [hu] zenél ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/07/2016 ebédel [hu] ebédel ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/07/2016 fényképez [hu] fényképez ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/07/2016 élek [hu] élek ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/07/2016 örül [hu] örül ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/07/2016 Süt a nap [hu] Süt a nap ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/07/2016 vezetek [hu] vezetek ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/07/2016 autót [hu] autót ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/07/2016 halad [hu] halad ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/07/2016 telefont [hu] telefont ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ