ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

findelka

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

findelka ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
05/07/2016 manikűrös [hu] manikűrös ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/07/2016 főcímek [hu] főcímek ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/07/2016 lassú [hu] lassú ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/07/2016 gazdag [hu] gazdag ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/07/2016 szegények [hu] szegények ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/07/2016 hasbeszélő [hu] hasbeszélő ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/07/2016 komikus [hu] komikus ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/07/2016 Márk evangélista [hu] Márk evangélista ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/07/2016 létige [hu] létige ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/07/2016 paprikást [hu] paprikást ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/07/2016 zöldséglé [hu] zöldséglé ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/07/2016 kivesz [hu] kivesz ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/07/2016 fűtésszerelő [hu] fűtésszerelő ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/07/2016 másnapos [hu] másnapos ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/07/2016 művésznő [hu] művésznő ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/07/2016 eladókat [hu] eladókat ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/07/2016 pincéreket [hu] pincéreket ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/07/2016 szakácsokat [hu] szakácsokat ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/07/2016 szállodákat [hu] szállodákat ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/07/2016 piacokat [hu] piacokat ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/07/2016 kiabálok [hu] kiabálok ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/07/2016 beszélgetsz [hu] beszélgetsz ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/07/2016 festek [hu] festek ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/07/2016 felkelek [hu] felkelek ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/07/2016 tanárt [hu] tanárt ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/07/2016 festesz [hu] festesz ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/07/2016 fiatalt [hu] fiatalt ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/07/2016 magasat [hu] magasat ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/07/2016 úszom [hu] úszom ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/07/2016 városnéző [hu] városnéző ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ