ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

findelka

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

findelka ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
05/07/2016 házi koszt [hu] házi koszt ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/07/2016 müzli [hu] müzli ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/07/2016 sajtkrém [hu] sajtkrém ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/07/2016 vajaskenyér [hu] vajaskenyér ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/07/2016 riporterek [hu] riporterek ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/07/2016 almákat [hu] almákat ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/07/2016 almák [hu] almák ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/07/2016 székeket [hu] székeket ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/07/2016 asztalokat [hu] asztalokat ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/07/2016 feketéket [hu] feketéket ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/07/2016 munkásokat [hu] munkásokat ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/07/2016 fényképezel [hu] fényképezel ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/07/2016 keresed [hu] keresed ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/07/2016 telefonokat [hu] telefonokat ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/07/2016 lámpákat [hu] lámpákat ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/07/2016 tanárokat [hu] tanárokat ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/07/2016 fiúkat [hu] fiúkat ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/07/2016 főnökök [hu] főnökök ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/07/2016 repülőgépek [hu] repülőgépek ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/07/2016 vonatokat [hu] vonatokat ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/07/2016 repülőgépeket [hu] repülőgépeket ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/07/2016 kórházakat [hu] kórházakat ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/07/2016 áruházakat [hu] áruházakat ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/07/2016 angolokat [hu] angolokat ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/07/2016 régieket [hu] régieket ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/07/2016 arabok [hu] arabok ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/07/2016 kanadaiak [hu] kanadaiak ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/07/2016 politikusokat [hu] politikusokat ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/07/2016 újakat [hu] újakat ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/07/2016 alacsonyakat [hu] alacsonyakat ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ