ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
05/11/2011 Michel Debost [fr] Michel Debost ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/11/2011 Alfred Tomatis [fr] Alfred Tomatis ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/11/2011 Guy Di Méo [fr] Guy Di Méo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ