ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
26/10/2012 ananāsi [lv] ananāsi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/10/2012 Baloži [lv] Baloži ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/10/2012 Aizkraukle [lv] Aizkraukle ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
26/10/2012 Aknīste [lv] Aknīste ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/10/2012 Grobiņa [lv] Grobiņa ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/10/2012 Aloja [lv] Aloja ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/10/2012 Cesvaine [lv] Cesvaine ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/10/2012 Durbe [lv] Durbe ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/10/2012 Madona [lv] Madona ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/10/2012 Belševica [lv] Belševica ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/10/2012 Auce [lv] Auce ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/10/2012 ape [lv] ape ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/10/2012 Baldone [lv] Baldone ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/10/2012 Staicele [lv] Staicele ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/10/2012 Bauska [lv] Bauska ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/10/2012 Krāslava [lv] Krāslava ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/10/2012 Kārsava [lv] Kārsava ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/10/2012 Gulbene [lv] Gulbene ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/10/2012 Līgatne [lv] Līgatne ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/10/2012 Lielvārde [lv] Lielvārde ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/10/2012 ķirzaka [lv] ķirzaka ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/10/2012 Stende [lv] Stende ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/10/2012 Alūksne [lv] Alūksne ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/10/2012 Valdemārpils [lv] Valdemārpils ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/10/2012 dzīvoklis ar labierīcībām [lv] dzīvoklis ar labierīcībām ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/10/2012 Ikšķile [lv] Ikšķile ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/10/2012 Viļaka [lv] Viļaka ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/10/2012 Brocēni [lv] Brocēni ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/10/2012 aktīnijs [lv] aktīnijs ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/10/2012 astats [lv] astats ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ