ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
26/10/2012 terbijs [lv] terbijs ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/10/2012 telūrs [lv] telūrs ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/10/2012 volframs [lv] volframs ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/10/2012 torijs [lv] torijs ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/10/2012 vanādijs [lv] vanādijs ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/10/2012 tehnēcijs [lv] tehnēcijs ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/10/2012 Vsevolods Zeļonijs [lv] Vsevolods Zeļonijs ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/10/2012 liepa [lv] liepa ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/10/2012 nopietni [lv] nopietni ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/10/2012 trompetes [lv] trompetes ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/10/2012 flauta [lv] flauta ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/10/2012 vijole [lv] vijole ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/10/2012 ģitāra [lv] ģitāra ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/10/2012 klavieres [lv] klavieres ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/10/2012 vāverīte [lv] vāverīte ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/10/2012 zinātne [lv] zinātne ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/10/2012 laika ziņas [lv] laika ziņas ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/10/2012 sviests [lv] sviests ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/10/2012 klimats [lv] klimats ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/10/2012 izsalkums [lv] izsalkums ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/10/2012 slāpes [lv] slāpes ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/10/2012 stadions [lv] stadions ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/10/2012 tilts [lv] tilts ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/10/2012 tornis [lv] tornis ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/10/2012 mūzika [lv] mūzika ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/10/2012 muzejs [lv] muzejs ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
26/10/2012 māksla [lv] māksla ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/10/2012 Ļvova [lv] Ļvova ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/10/2012 Gaujas nacionālais parks [lv] Gaujas nacionālais parks ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
26/10/2012 Brīvības piemineklis [lv] Brīvības piemineklis ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ