ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
26/10/2012 Uldis Bērziņš [lv] Uldis Bērziņš ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/10/2012 Lūcija Garūta [lv] Lūcija Garūta ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/10/2012 Rundāle [lv] Rundāle ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
26/10/2012 jaunlatvieši [lv] jaunlatvieši ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/10/2012 Imants Ziedonis [lv] Imants Ziedonis ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/10/2012 Rundāles pils [lv] Rundāles pils ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/10/2012 moskītu [lv] moskītu ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/10/2012 gliemežu [lv] gliemežu ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/10/2012 bruņurupucis [lv] bruņurupucis ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/10/2012 ābolu [lv] ābolu ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/10/2012 bumbieru [lv] bumbieru ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/10/2012 plūmju [lv] plūmju ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/10/2012 banānu [lv] banānu ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/10/2012 persiku [lv] persiku ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/10/2012 aprikožu [lv] aprikožu ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/10/2012 ķiršu [lv] ķiršu ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/10/2012 zemeņu [lv] zemeņu ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/10/2012 DNA [lv] DNA ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/10/2012 aveņu [lv] aveņu ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/10/2012 citronu [lv] citronu ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/10/2012 kartupeļi [lv] kartupeļi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/10/2012 burkāni [lv] burkāni ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/10/2012 kolrābji [lv] kolrābji ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/10/2012 selerijas [lv] selerijas ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/10/2012 augs [lv] augs ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/10/2012 ziedkāposti [lv] ziedkāposti ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/10/2012 sīpoli [lv] sīpoli ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/10/2012 jumts [lv] jumts ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/10/2012 bērni [lv] bērni ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/10/2012 salu [lv] salu ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ