ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
05/10/2012 gaisa [lv] gaisa ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/10/2012 pupas [lv] pupas ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/10/2012 dilles [lv] dilles ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/10/2012 zirņi [lv] zirņi ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
05/10/2012 vēja [lv] vēja ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/10/2012 piens [lv] piens ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/10/2012 zvaigznes [lv] zvaigznes ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/10/2012 ziedu [lv] ziedu ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/08/2012 Ošlejs [lv] Ošlejs ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/08/2012 Kristīne [lv] Kristīne ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/08/2012 Ieva [lv] Ieva ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/08/2012 Aija [lv] Aija ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/08/2012 Jānis Ošlejs [lv] Jānis Ošlejs ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/08/2012 krīts [lv] krīts ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/08/2012 mamma [lv] mamma ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/08/2012 Juris Civjans [lv] Juris Civjans ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/08/2012 abutilons [lv] abutilons ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/08/2012 centriola [lv] centriola ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/08/2012 saldus [lv] saldus ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/08/2012 Ainārs Rubiķis [lv] Ainārs Rubiķis ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/08/2012 uzreiz [lv] uzreiz ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/08/2012 Druskininki [lv] Druskininki ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/08/2012 Krimulda [lv] Krimulda ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/08/2012 Jaunjelgava [lv] Jaunjelgava ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/08/2012 kuru [lv] kuru ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/08/2012 Piņķi [lv] Piņķi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/08/2012 Kaspars Gorkšs [lv] Kaspars Gorkšs ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/08/2012 Māris Štrombergs [lv] Māris Štrombergs ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/08/2012 Kārlis Skrastiņš [lv] Kārlis Skrastiņš ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/08/2012 Kaspars Daugaviņš [lv] Kaspars Daugaviņš ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ