ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
17/02/2009 vino della casa [it] vino della casa ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/02/2009 spumante [it] spumante ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
17/02/2009 spremuta d'arancia [it] spremuta d'arancia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/02/2009 latte intero [it] latte intero ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/02/2009 latte scremato [it] latte scremato ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/02/2009 grappa [it] grappa ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/02/2009 caffè freddo [it] caffè freddo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/02/2009 caffè espresso [it] caffè espresso ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/02/2009 caffè decaffeinato [it] caffè decaffeinato ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/02/2009 birra scura [it] birra scura ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/02/2009 birra chiara [it] birra chiara ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/02/2009 birra alla spina [it] birra alla spina ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
17/02/2009 aperitivo [it] aperitivo ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
17/02/2009 analcolico [it] analcolico ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/02/2009 alcolico [it] alcolico ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/02/2009 acqua gassata [it] acqua gassata ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/02/2009 acqua naturale [it] acqua naturale ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/02/2009 tonno in scatola [it] tonno in scatola ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/02/2009 sogliola [it] sogliola ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
17/02/2009 sgombro [it] sgombro ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/02/2009 scampi [it] scampi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/02/2009 sardina [it] sardina ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/02/2009 sardine [it] sardine ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/02/2009 salmone marinato [it] salmone marinato ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/02/2009 salmone affumicato [it] salmone affumicato ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
17/02/2009 polpo [it] polpo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/02/2009 ostrica [it] ostrica ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
17/02/2009 merluzzo [it] merluzzo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/02/2009 granchio [it] granchio ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/02/2009 gamberetti [it] gamberetti ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ