ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
17/02/2009 aringhe [it] aringhe ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/02/2009 aragosta [it] aragosta ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/02/2009 torta [it] torta ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
17/02/2009 pan di spagna [it] pan di spagna ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/02/2009 crostata [it] crostata ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/02/2009 zucca [it] zucca ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/02/2009 ravanelli [it] ravanelli ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/02/2009 porro [it] porro ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
17/02/2009 pomodorini [it] pomodorini ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/02/2009 piselli [it] piselli ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
17/02/2009 peperoni [it] peperoni ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/02/2009 patate [it] patate ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/02/2009 lenticchie [it] lenticchie ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/02/2009 fave [it] fave ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/02/2009 fagiolini [it] fagiolini ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/02/2009 cavolo [it] cavolo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/02/2009 cavolfiore [it] cavolfiore ਉਚਾਰਨ 3 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
17/02/2009 carota [it] carota ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
17/02/2009 carciofo [it] carciofo ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
17/02/2009 barbabietole [it] barbabietole ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
17/02/2009 asparagi [it] asparagi ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
17/02/2009 Ribes [it] Ribes ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
17/02/2009 medicina [it] medicina ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/02/2009 cacao [it] cacao ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/02/2009 pompelmo [it] pompelmo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/02/2009 noci [it] noci ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
17/02/2009 nocciole [it] nocciole ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/02/2009 mirtilli [it] mirtilli ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/02/2009 melone [it] melone ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/02/2009 mandorle [it] mandorle ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ