ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
17/08/2010 marzo [es] marzo ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
17/08/2010 febrero [es] febrero ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/08/2010 enero [es] enero ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
17/08/2010 pronunciar [es] pronunciar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/08/2010 domingo [es] domingo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/08/2010 sábado [es] sábado ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
17/08/2010 viernes [es] viernes ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/08/2010 jueves [es] jueves ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/08/2010 miércoles [es] miércoles ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/08/2010 martes [es] martes ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/08/2010 lunes [es] lunes ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/08/2010 mírame [es] mírame ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/08/2010 piénsalo [es] piénsalo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/08/2010 helicóptero [es] helicóptero ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
17/08/2010 anhelar [es] anhelar ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
17/08/2010 septiembre [es] septiembre ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/08/2010 verdad [es] verdad ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/08/2010 variedad [es] variedad ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
16/08/2010 música [es] música ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/08/2010 inicio [es] inicio ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/08/2010 carro [es] carro ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/08/2010 vivir [es] vivir ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/08/2010 muerte [es] muerte ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/08/2010 morir [es] morir ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
16/08/2010 doctor [es] doctor ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ
16/08/2010 institucionalización [es] institucionalización ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ