ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
03/12/2010 nếu [vi] nếu ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/12/2010 phễu [vi] phễu ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/12/2010 xui [vi] xui ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/12/2010 vịt [vi] vịt ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/12/2010 vui [vi] vui ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/11/2010 suối [vi] suối ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/11/2010 từ điển [vi] từ điển ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/11/2010 mưa [vi] mưa ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
21/11/2010 cuốn [vi] cuốn ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/11/2010 phương Đông [vi] phương Đông ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/11/2010 luôn luôn [vi] luôn luôn ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
21/11/2010 theo đuổi [vi] theo đuổi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/11/2010 xe buýt [vi] xe buýt ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/11/2010 sưởi [vi] sưởi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/11/2010 soạn [vi] soạn ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/11/2010 luận [vi] luận ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/11/2010 khuya [vi] khuya ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
14/11/2010 ngoại ngữ [vi] ngoại ngữ ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
10/11/2010 hát [vi] hát ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/11/2010 sự hiểu biết [vi] sự hiểu biết ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/11/2010 ngủ [vi] ngủ ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
10/11/2010 Việt [vi] Việt ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
10/11/2010 nói chuyện [vi] nói chuyện ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
10/11/2010 xây dựng [vi] xây dựng ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
10/11/2010 nhà thờ [vi] nhà thờ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/11/2010 chợ [vi] chợ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/11/2010 xe đạp [vi] xe đạp ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/11/2010 Cô giáo [vi] Cô giáo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/11/2010 Thiếu [vi] Thiếu ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/11/2010 duc [vi] duc ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ