ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
12/03/2011 xe cộ [vi] xe cộ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/03/2011 ngay [vi] ngay ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/03/2011 chỉ huy [vi] chỉ huy ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/03/2011 mau chóng [vi] mau chóng ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/03/2011 khó chịu [vi] khó chịu ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/03/2011 xấu [vi] xấu ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/03/2011 hoàn tất [vi] hoàn tất ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/03/2011 yên ổn [vi] yên ổn ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/03/2011 mau lên [vi] mau lên ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/03/2011 thân thiện [vi] thân thiện ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/03/2011 ghê sợ [vi] ghê sợ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/03/2011 chớp nhoáng [vi] chớp nhoáng ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/03/2011 chậm chạp [vi] chậm chạp ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/03/2011 buồn chán [vi] buồn chán ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
12/03/2011 giỏi [vi] giỏi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/03/2011 được [vi] được ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
12/03/2011 tức giận [vi] tức giận ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/03/2011 ngu ngốc [vi] ngu ngốc ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/03/2011 lịch sự [vi] lịch sự ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/03/2011 luật [vi] luật ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/03/2011 có nhiều [vi] có nhiều ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/03/2011 hệ thống [vi] hệ thống ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/03/2011 thông dụng [vi] thông dụng ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/03/2011 câm [vi] câm ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/03/2011 khôn ngoan [vi] khôn ngoan ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
08/03/2011 lẹ làng [vi] lẹ làng ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/03/2011 đần độn [vi] đần độn ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/03/2011 quan [vi] quan ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/03/2011 thông minh [vi] thông minh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/03/2011 lưng [vi] lưng ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ