ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
15/02/2011 cư xử [vi] cư xử ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/02/2011 mùi vị [vi] mùi vị ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/02/2011 Úc [vi] Úc ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/02/2011 phụ huynh [vi] phụ huynh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/02/2011 thuộc [vi] thuộc ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/02/2011 viết [vi] viết ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/02/2011 thức ăn [vi] thức ăn ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/02/2011 uống [vi] uống ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/02/2011 hơi thở [vi] hơi thở ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/02/2011 xe hơi [vi] xe hơi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/02/2011 tốc độ [vi] tốc độ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/02/2011 cửa hàng [vi] cửa hàng ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/02/2011 tiệm [vi] tiệm ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/02/2011 tuyết [vi] tuyết ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
14/02/2011 chớp [vi] chớp ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/02/2011 bùn [vi] bùn ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/02/2011 sàn nhà [vi] sàn nhà ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/02/2011 đất [vi] đất ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/02/2011 mẹ [vi] mẹ ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
14/02/2011 nụ [vi] nụ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/02/2011 đũa [vi] đũa ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/02/2011 buôn bán [vi] buôn bán ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
14/02/2011 sữa [vi] sữa ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/02/2011 luộc [vi] luộc ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/02/2011 xưởng [vi] xưởng ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/02/2011 sen [vi] sen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/02/2011 đặc sắc [vi] đặc sắc ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/02/2011 tường [vi] tường ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/02/2011 nhân loại [vi] nhân loại ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/02/2011 bánh xe [vi] bánh xe ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ