ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
28/01/2011 lạc đà [vi] lạc đà ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/01/2011 cua [vi] cua ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/01/2011 lính [vi] lính ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/01/2011 vinh dự [vi] vinh dự ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/01/2011 phương [vi] phương ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
21/01/2011 quên [vi] quên ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/01/2011 dưới [vi] dưới ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/01/2011 mầu nâu [vi] mầu nâu ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/01/2011 sau [vi] sau ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/01/2011 bức tường [vi] bức tường ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/01/2011 [vi] dù ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/01/2011 huyềt [vi] huyềt ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/01/2011 nhau [vi] nhau ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/01/2011 chút [vi] chút ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/01/2011 các [vi] các ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/01/2011 sầm uất [vi] sầm uất ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/01/2011 cũng [vi] cũng ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
09/01/2011 [vi] tù ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/01/2011 ướt [vi] ướt ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/01/2011 nghèo [vi] nghèo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/01/2011 ghế [vi] ghế ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/01/2011 khiêu vũ [vi] khiêu vũ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/01/2011 quyết dịnh [vi] quyết dịnh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/01/2011 buồn ngủ [vi] buồn ngủ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/01/2011 tuy nhiên [vi] tuy nhiên ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/01/2011 cuộc đời [vi] cuộc đời ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/01/2011 đuợc [vi] đuợc ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/01/2011 mậu dịch [vi] mậu dịch ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/01/2011 hoa hồng [vi] hoa hồng ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/12/2010 Cháy! [vi] Cháy! ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ