ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
04/09/2012 Галимә [tt] Галимә ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
04/09/2012 галибанә [tt] галибанә ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
04/09/2012 галереясына [tt] галереясына ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/09/2012 гаҗәп [tt] гаҗәп ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
03/09/2012 лауреаты [tt] лауреаты ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/09/2012 бишенче [tt] бишенче ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
03/09/2012 властена [tt] властена ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/09/2012 хакимияткәме [tt] хакимияткәме ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/09/2012 Вәлиев [tt] Вәлиев ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/09/2012 вазгыяте [tt] вазгыяте ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/09/2012 вареньелап [tt] вареньелап ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/09/2012 вакыт [tt] вакыт ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/09/2012 быел [tt] быел ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/09/2012 буя [tt] буя ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/09/2012 буйыйм [tt] буйыйм ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/09/2012 буйыйк [tt] буйыйк ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/09/2012 буяячак [tt] буяячак ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/09/2012 буявы [tt] буявы ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/09/2012 бүгенге [tt] бүгенге ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/09/2012 биеячәк [tt] биеячәк ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/09/2012 биик [tt] биик ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/09/2012 биим [tt] биим ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/09/2012 бие [nog] бие ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/09/2012 берьялгызы [tt] берьялгызы ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/09/2012 берьюлы [tt] берьюлы ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/09/2012 бердәнбер [tt] бердәнбер ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/09/2012 бәһа [tt] бәһа ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/09/2012 бәхәс [tt] бәхәс ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
02/09/2012 бәрелүе [tt] бәрелүе ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/09/2012 бәрабәр [tt] бәрабәр ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ