ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
02/09/2012 бәллүр [tt] бәллүр ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/09/2012 бәлигъ [tt] бәлигъ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/09/2012 бавы [tt] бавы ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/09/2012 басынкы [tt] басынкы ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/09/2012 бандероленә [tt] бандероленә ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/09/2012 барысы [tt] барысы ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/09/2012 барсы [tt] барсы ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/09/2012 бал [tt] бал ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
02/09/2012 баеячак [tt] баеячак ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/09/2012 байыйк [tt] байыйк ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/09/2012 байыйм [tt] байыйм ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/09/2012 бае [tt] бае ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/09/2012 әхлаклы [tt] әхлаклы ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/09/2012 әхлак [tt] әхлак ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/09/2012 әфьюн [tt] әфьюн ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/09/2012 әмма [tt] әмма ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/09/2012 әманәт [tt] әманәт ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/09/2012 ашханә [tt] ашханә ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/09/2012 афәт [tt] афәт ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/09/2012 афәрин [tt] афәрин ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/09/2012 архив [tt] архив ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/09/2012 апрелендә [tt] апрелендә ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/09/2012 апрель [tt] апрель ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/09/2012 ансамбленә [tt] ансамбленә ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/09/2012 алдынгы [tt] алдынгы ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
02/09/2012 аксөяк [tt] аксөяк ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/09/2012 аксакал [tt] аксакал ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
02/09/2012 Адәм [tt] Адәм ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/09/2012 а'выр [tt] а'выр ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/09/2012 автомобиленә [tt] автомобиленә ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ