ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
05/06/2012 юнәлтеп [tt] юнәлтеп ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/06/2012 юрамалай [tt] юрамалай ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/06/2012 югарылыктагы [tt] югарылыктагы ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/06/2012 юкарып [tt] юкарып ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/06/2012 юлъязма [tt] юлъязма ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/06/2012 юлау [tt] юлау ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/06/2012 югарылыклы [tt] югарылыклы ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/06/2012 юып [tt] юып ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/06/2012 юллап [tt] юллап ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/06/2012 юынты [tt] юынты ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/06/2012 югарылау [tt] югарылау ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/06/2012 юнышып [tt] юнышып ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/06/2012 юатырга [tt] юатырга ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/06/2012 юнәлдереп [tt] юнәлдереп ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/06/2012 юнәлтебрәк [tt] юнәлтебрәк ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/06/2012 юләрсетергә [tt] юләрсетергә ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/06/2012 юмаларга [tt] юмаларга ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/06/2012 югалткан [tt] югалткан ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/06/2012 югалганчы [tt] югалганчы ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/06/2012 югалган [tt] югалган ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/06/2012 юанмау [tt] юанмау ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/06/2012 яртысы [tt] яртысы ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/06/2012 ягып [tt] ягып ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/06/2012 ялтырап [tt] ялтырап ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/06/2012 янәшәдә [tt] янәшәдә ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/06/2012 язгалап [tt] язгалап ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/06/2012 ясканырга [tt] ясканырга ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/06/2012 ялгышып [tt] ялгышып ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/06/2012 яраклашып [tt] яраклашып ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/06/2012 яргаланган [tt] яргаланган ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ