ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ Phrase ਉਚਾਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ
08/06/2018 The symbol on that barn is called a hexafoos. [en] The symbol on that barn is called a hexafoos. ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ