ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ
09/02/2014 Salem [en] Salem ਉਚਾਰਨ kstone11 ਵੱਲੋਂ
09/02/2014 surrepititiously [en] surrepititiously ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
09/02/2014 breakfasts [en] breakfasts ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/08/2011 Internet meme [en] Internet meme ਉਚਾਰਨ ByuN ਵੱਲੋਂ
02/08/2011 eroteme [en] eroteme ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/08/2011 ergophobic [en] ergophobic ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/08/2011 eccedentesiast [en] eccedentesiast ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
02/08/2011 panticulation [en] panticulation ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/08/2011 philosophunculist [en] philosophunculist ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/08/2011 Xenology [en] Xenology ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/08/2011 ubiquarian [en] ubiquarian ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/08/2011 Wenham [en] Wenham ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/08/2011 Topsfield [en] Topsfield ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/08/2011 Boxford [en] Boxford ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
02/08/2011 Marblehead [en] Marblehead ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/08/2011 Danvers [en] Danvers ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/08/2011 Lechmere Station [en] Lechmere Station ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/08/2011 Quincy Market [en] Quincy Market ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/08/2011 Faneuil Hall [en] Faneuil Hall ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
02/08/2011 Harvard Yard [en] Harvard Yard ਉਚਾਰਨ koreanforrabbit ਵੱਲੋਂ