ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ
24/04/2011 contrefaçon [fr] contrefaçon ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2011 visqueux [fr] visqueux ਉਚਾਰਨ Domigloup ਵੱਲੋਂ
24/04/2011 astérisque [fr] astérisque ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2011 archiduchesse [fr] archiduchesse ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2011 crise de jalousie [fr] crise de jalousie ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
24/04/2011 traduction [fr] traduction ਉਚਾਰਨ AlizeeG ਵੱਲੋਂ
24/04/2011 Quechua [fr] Quechua ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2011 acquiescer [fr] acquiescer ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
24/04/2011 boule Quiès [fr] boule Quiès ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2011 Yohann [fr] Yohann ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2011 Sophie [fr] Sophie ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2011 1992 [fr] 1992 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2011 testostérone [fr] testostérone ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2011 Saint Petersbourg [fr] Saint Petersbourg ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ