ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
07/12/2015 carsickness [en] carsickness ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/12/2015 Penang [en] Penang ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/12/2015 self-talk [en] self-talk ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/09/2013 capitulo [es] capitulo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/09/2013 cholera [en] cholera ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/09/2013 medicalisation [en] medicalisation ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/09/2013 bruised [en] bruised ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
18/04/2013 externus [en] externus ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/11/2012 notando [es] notando ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/11/2012 anotada [es] anotada ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/11/2012 flotado [es] flotado ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/11/2012 impressively [en] impressively ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/11/2012 hjem [no] hjem ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/11/2012 sju [no] sju ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/07/2012 Bea [en] Bea ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/07/2012 carers [en] carers ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/07/2012 birdcage [en] birdcage ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/06/2012 yoghurt [en] yoghurt ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
18/06/2012 ghastly [en] ghastly ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
08/06/2012 Jarryd [en] Jarryd ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/06/2012 candy floss [en] candy floss ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/06/2012 keynote [en] keynote ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
08/06/2012 alberquerque [en] alberquerque ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/06/2012 resumption [en] resumption ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
08/06/2012 antárticos [es] antárticos ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/06/2012 inmigrado [es] inmigrado ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/06/2012 can opener [en] can opener ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/06/2012 Mandopop [en] Mandopop ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/06/2012 error [en] error ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/02/2012 paraphrase [en] paraphrase ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ