ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ
08/03/2019 Det Norske Veritas [no] Det Norske Veritas ਉਚਾਰਨ FredrikMH ਵੱਲੋਂ
06/07/2018 Hlöðver [is] Hlöðver ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/10/2016 Ardrossan [en] Ardrossan ਉਚਾਰਨ sdoerr ਵੱਲੋਂ
25/10/2012 velkomnar [is] velkomnar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/10/2012 velkomnir [is] velkomnir ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/10/2012 Myon [fr] Myon ਉਚਾਰਨ Pat91 ਵੱਲੋਂ
02/06/2011 skálmöld [is] skálmöld ਉਚਾਰਨ Sindrijo ਵੱਲੋਂ
24/05/2011 Muircheartach [ga] Muircheartach ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
10/05/2011 géologique [fr] géologique ਉਚਾਰਨ Constant ਵੱਲੋਂ
01/05/2011 Njarðvík [is] Njarðvík ਉਚਾਰਨ Gudrun ਵੱਲੋਂ
01/05/2011 Hafnir [is] Hafnir ਉਚਾਰਨ Gudrun ਵੱਲੋਂ
01/05/2011 Hellissandur [is] Hellissandur ਉਚਾਰਨ Gudrun ਵੱਲੋਂ
01/05/2011 Rif [is] Rif ਉਚਾਰਨ Gudrun ਵੱਲੋਂ
01/05/2011 Ólafsvík [is] Ólafsvík ਉਚਾਰਨ Gudrun ਵੱਲੋਂ
01/05/2011 Búðardalur [is] Búðardalur ਉਚਾਰਨ Gudrun ਵੱਲੋਂ
01/05/2011 Bíldudalur [is] Bíldudalur ਉਚਾਰਨ Gudrun ਵੱਲੋਂ
01/05/2011 Þingeyri [is] Þingeyri ਉਚਾਰਨ Gudrun ਵੱਲੋਂ
01/05/2011 Flateyri [is] Flateyri ਉਚਾਰਨ Gudrun ਵੱਲੋਂ
01/05/2011 Suðureyri [is] Suðureyri ਉਚਾਰਨ Gudrun ਵੱਲੋਂ
01/05/2011 Súðavík [is] Súðavík ਉਚਾਰਨ Gudrun ਵੱਲੋਂ
01/05/2011 Hólmavík [is] Hólmavík ਉਚਾਰਨ Gudrun ਵੱਲੋਂ
01/05/2011 Drangsnes [is] Drangsnes ਉਚਾਰਨ Gudrun ਵੱਲੋਂ
01/05/2011 Hvammstangi [is] Hvammstangi ਉਚਾਰਨ Gudrun ਵੱਲੋਂ
01/05/2011 Skagaströnd [is] Skagaströnd ਉਚਾਰਨ Gudrun ਵੱਲੋਂ
01/05/2011 Hauganes [is] Hauganes ਉਚਾਰਨ Gudrun ਵੱਲੋਂ
01/05/2011 Hjalteyri [is] Hjalteyri ਉਚਾਰਨ Gudrun ਵੱਲੋਂ
01/05/2011 Hrafnagil [is] Hrafnagil ਉਚਾਰਨ Gudrun ਵੱਲੋਂ
01/05/2011 Reykjahlíð [is] Reykjahlíð ਉਚਾਰਨ Gudrun ਵੱਲੋਂ
01/05/2011 Kópasker [is] Kópasker ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
01/05/2011 Raufarhöfn [is] Raufarhöfn ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ