ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
22/01/2013 spyr [is] spyr ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2013 geðveik [is] geðveik ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2013 öfuguggi [is] öfuguggi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2013 Elín [is] Elín ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2013 snjóflóð [is] snjóflóð ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2013 vonbrigði [is] vonbrigði ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2013 sigurdrífa [is] sigurdrífa ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2013 adamsepli [is] adamsepli ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2013 afstæði [is] afstæði ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2013 afrit [is] afrit ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2013 afturbati [is] afturbati ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2013 agða [is] agða ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2013 akanmál [is] akanmál ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2013 gervir [is] gervir ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2013 írónía [is] írónía ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2013 Taíland [is] Taíland ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2013 táknið [is] táknið ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2013 auðnin [is] auðnin ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2013 bestu kveðjur [is] bestu kveðjur ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2013 flugstöð [is] flugstöð ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2013 rjómi [is] rjómi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2013 rjómaís [is] rjómaís ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2013 dagsetningin [is] dagsetningin ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2013 blöðin [is] blöðin ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2013 Kolfinna [is] Kolfinna ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2013 biður [is] biður ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2013 tíkarsonur [is] tíkarsonur ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2013 flugstöðin [is] flugstöðin ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2013 spurning [is] spurning ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2013 kærlega [is] kærlega ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ