ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

i100

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

i100 ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
05/04/2020 шпатула [bg] шпатула ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/04/2020 Сребърна [bg] Сребърна ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/04/2020 пуйка [bg] пуйка ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/04/2020 празненство [bg] празненство ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/04/2020 симбиоза [bg] симбиоза ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/03/2020 арсенал [bg] арсенал ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/03/2020 приветливо [bg] приветливо ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/03/2020 студентът [bg] студентът ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/03/2020 лекарят [bg] лекарят ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/03/2020 влакът [bg] влакът ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/03/2020 принудя [bg] принудя ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/03/2020 термометър [bg] термометър ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/03/2020 кварц [bg] кварц ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/03/2020 приветлив [bg] приветлив ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/03/2020 обелиск [bg] обелиск ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/03/2020 фитинг [bg] фитинг ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/03/2020 Всеки луд с номера си [bg] Всеки луд с номера си ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/03/2020 без утайки [bg] без утайки ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/03/2020 гумичка [bg] гумичка ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/03/2020 бюрократичен [bg] бюрократичен ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/03/2020 хомогенен [bg] хомогенен ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/03/2020 световъртеж [bg] световъртеж ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/03/2020 касетка [bg] касетка ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/03/2020 касета [bg] касета ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/03/2020 заявите [bg] заявите ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/03/2020 пълнител [bg] пълнител ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/03/2020 мотив [bg] мотив ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/03/2020 фруктоза [bg] фруктоза ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/03/2020 развързвам се [bg] развързвам се ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/02/2020 ветиринар [bg] ветиринар ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ