ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

i100

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

i100 ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ
13/07/2019 процесия [bg] процесия ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/07/2019 шествам [bg] шествам ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/07/2019 производство [bg] производство ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/07/2019 процес [bg] процес ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/07/2019 спекулирам [bg] спекулирам ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/06/2019 опакован [bg] опакован ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/06/2019 въвлечен съм [bg] въвлечен съм ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/06/2019 отразяване [bg] отразяване ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/06/2019 паралия [bg] паралия ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/06/2019 опаричен [bg] опаричен ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/06/2019 подравнен [bg] подравнен ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2019 нормализирам се [bg] нормализирам се ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/05/2019 наличен съм [bg] наличен съм ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/05/2019 изпразвам се [bg] изпразвам се ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/05/2019 нервност [bg] нервност ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/05/2019 щляя се [bg] щляя се ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/05/2019 щляя [bg] щляя ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/05/2019 дрейфувам [bg] дрейфувам ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/04/2019 сладкодумен [bg] сладкодумен ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/04/2019 подпалвам се [bg] подпалвам се ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/04/2019 подпалвам [bg] подпалвам ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/04/2019 пресилвам [bg] пресилвам ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/04/2019 преигравам [bg] преигравам ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/04/2019 пълнеж [bg] пълнеж ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/04/2019 запълване [bg] запълване ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/04/2019 престиж [bg] престиж ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/03/2019 инвестирам [bg] инвестирам ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/03/2019 вундеркинд [bg] вундеркинд ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/03/2019 цъквам [bg] цъквам ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/03/2019 заразата [bg] заразата ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ