ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

i100

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

i100 ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ
05/08/2020 удрам се [mk] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
04/08/2020 съвпадам [bg] съвпадам ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/08/2020 припокривам [bg] припокривам ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/08/2020 припокривам се [bg] припокривам се ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/08/2020 разлагам се [bg] разлагам се ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/08/2020 седимент [bg] седимент ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/07/2020 форсирам [bg] форсирам ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/07/2020 организирам се [bg] организирам се ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/07/2020 обвиващо [bg] обвиващо ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/07/2020 обвиващ [bg] обвиващ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/07/2020 покриващо [bg] покриващо ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/07/2020 изглеждащ [bg] изглеждащ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/07/2020 подлъган съм [bg] подлъган съм ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/07/2020 привлечен съм [bg] привлечен съм ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/07/2020 разказвач [bg] разказвач ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/07/2020 разказване [bg] разказване ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/07/2020 смекчавам загубите [bg] смекчавам загубите ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/07/2020 праг [bg] праг ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/07/2020 ритуал [bg] ритуал ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/06/2020 казвам на черното бяло [bg] казвам на черното бяло ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/06/2020 черногледство [bg] черногледство ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/06/2020 разприказвам [bg] разприказвам ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/06/2020 разплаквам [bg] разплаквам ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/06/2020 разсмивам [bg] разсмивам ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/06/2020 стартирам [bg] стартирам ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/06/2020 хипер [bg] хипер ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/06/2020 шофирам [bg] шофирам ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/06/2020 на разположение [bg] на разположение ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/06/2020 скопец [bg] скопец ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/06/2020 рампа [bg] рампа ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ