ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

i100

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

i100 ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
24/11/2020 карнавал [bg] карнавал ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/11/2020 хипотеза [bg] хипотеза ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/11/2020 святка се [bg] святка се ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/11/2020 святка [bg] святка ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/11/2020 съмва [bg] съмва ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/11/2020 взаимно [bg] взаимно ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/11/2020 хипотетичен [bg] хипотетичен ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/11/2020 измъквам се от батака [bg] измъквам се от батака ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/11/2020 прескачам трапа [bg] прескачам трапа ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/11/2020 да имаш да вземаш [bg] да имаш да вземаш ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/11/2020 в никой случай [bg] в никой случай ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/11/2020 разгъвам [bg] разгъвам ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/11/2020 премиера [bg] премиера ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/11/2020 отяждам си [bg] отяждам си ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/11/2020 заслаждам си [bg] заслаждам си ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/11/2020 инцидент [bg] инцидент ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/11/2020 оратор [bg] оратор ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/11/2020 хлябове [bg] хлябове ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/11/2020 Алпите [bg] Алпите ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/11/2020 нечленуван [bg] нечленуван ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/11/2020 виталност [bg] виталност ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/11/2020 оздравявам [bg] оздравявам ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/11/2020 зараствам [bg] зараствам ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/11/2020 коригирам поведението си [bg] коригирам поведението си ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/11/2020 депутат [bg] депутат ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/11/2020 имам влияние [bg] имам влияние ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/11/2020 имам тежест [bg] имам тежест ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/11/2020 избирателе орган [bg] избирателе орган ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/11/2020 отбележа [bg] отбележа ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/11/2020 средно [bg] средно ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ