ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

i100

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

i100 ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ Phrase ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
14/06/2019 паричен превод [bg] паричен превод ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/01/2018 последно весело изречение [bg] последно весело изречение ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/01/2018 Преебаха ме [bg] Преебаха ме ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/11/2017 Аз съм от София, България. [bg] Аз съм от София, България. ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/11/2017 Позволявате ли? [bg] Позволявате ли? ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/11/2017 излезте по изход 1 [bg] излезте по изход 1 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/11/2017 Ще се видим [bg] Ще се видим ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/11/2017 Как сте? [bg] Как сте? ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/11/2017 Благодаря много [bg] Благодаря много ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/10/2017 вкусни гъби [bg] вкусни гъби ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/10/2017 ядене с гъби [bg] ядене с гъби ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/10/2017 историята на семейството [bg] историята на семейството ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/10/2017 Старият човек играе [bg] Старият човек играе ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/10/2017 Те се смеят [bg] Те се смеят ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/10/2017 Хората гледат филми [bg] Хората гледат филми ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/10/2017 една голяма книжарница [bg] една голяма книжарница ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/10/2017 Бащата е този писател. [bg] Бащата е този писател. ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/10/2017 Семейството се разхожда. [bg] Семейството се разхожда. ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/10/2017 всяка неделя [bg] всяка неделя ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/10/2017 спокоен баща [bg] спокоен баща ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/10/2017 Тя свири на пиано. [bg] Тя свири на пиано. ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/10/2017 дебела майка [bg] дебела майка ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/10/2017 Те купуват книги. [bg] Те купуват книги. ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/10/2017 техните родители [bg] техните родители ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/10/2017 Децата четат книги. [bg] Децата четат книги. ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/10/2017 книга за деца [bg] книга за деца ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/10/2017 Той пише книга. [bg] Той пише книга. ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/10/2017 нова книга [bg] нова книга ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/10/2017 един интересен писател [bg] един интересен писател ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/10/2017 интересен писател [bg] интересен писател ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ