ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

i100

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

i100 ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ Phrase ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
04/02/2016 Трябва ли да имам точни пари? [bg] Трябва ли да имам точни пари? ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/02/2016 Благодаря за помоща [bg] Благодаря за помоща ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/02/2016 На кой изход трябва да отидем? [bg] На кой изход трябва да отидем? ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/02/2016 Къде е колана на куфара ми? [bg] Къде е колана на куфара ми? ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/02/2016 Имате ли карта? [bg] Имате ли карта? ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/02/2016 Билетът еднопосочен ли е или двупосочен? [bg] Билетът еднопосочен ли е или двупосочен? ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/02/2016 Колко струва картата? [bg] Колко струва картата? ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/02/2016 Искам да го върна [bg] Искам да го върна ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/02/2016 Не мога да си намеря багажа [bg] Не мога да си намеря багажа ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/02/2016 Трябва ли ми паспорт? [bg] Трябва ли ми паспорт? ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/02/2016 Къде спира автобуса? [bg] Къде спира автобуса? ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/02/2016 На какъв интервал се движи автобуса? [bg] На какъв интервал се движи автобуса? ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/02/2016 До кога се движи автобуса? [bg] До кога се движи автобуса? ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/02/2016 Мястото заето ли е? [bg] Мястото заето ли е? ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/02/2016 Къде отива автобуса? [bg] Къде отива автобуса? ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/02/2016 Къде отива влака? [bg] Къде отива влака? ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/02/2016 Колко е пътната такса? [bg] Колко е пътната такса? ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/02/2016 Къде можем да паркираме? [bg] Къде можем да паркираме? ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/02/2016 Има ли паркинг наблизо? [bg] Има ли паркинг наблизо? ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/02/2016 Кога е последния влак? [bg] Кога е последния влак? ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/02/2016 Къде трябва да сменя влака? [bg] Къде трябва да сменя влака? ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/02/2016 Кой влак трябва да хванем? [bg] Кой влак трябва да хванем? ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/02/2016 Колко спирки остават? [bg] Колко спирки остават? ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/02/2016 Къде мога да взема такси? [bg] Къде мога да взема такси? ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/02/2016 Бих искал една салата [bg] Бих искал една салата ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
04/02/2016 Една наливна бира моля [bg] Една наливна бира моля ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/02/2016 До кога сервирате? [bg] До кога сервирате? ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/02/2016 Масата свободна ли е? [bg] Масата свободна ли е? ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/02/2016 Може ли сметката моля? [bg] Може ли сметката моля? ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/02/2016 когато желаете [bg] когато желаете ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ