ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

i100

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

i100 ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
18/07/2020 свекър [bg] свекър ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/07/2020 смекчавам загубите [bg] смекчавам загубите ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/07/2020 праг [bg] праг ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/07/2020 завършването [bg] завършването ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/07/2020 бонфиле [bg] бонфиле ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/07/2020 копаене [bg] копаене ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/07/2020 Поличби [bg] Поличби ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/07/2020 в центъра [bg] в центъра ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/07/2020 Заразени [bg] Заразени ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/07/2020 славянин [bg] славянин ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/07/2020 Мазнини [bg] Мазнини ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/07/2020 лимит [bg] лимит ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/07/2020 таксиджия [bg] таксиджия ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/07/2020 насладя [bg] насладя ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/07/2020 Отвореното [bg] Отвореното ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/07/2020 Покривът [bg] Покривът ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/07/2020 Видовете [bg] Видовете ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/07/2020 Тревожни [bg] Тревожни ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/07/2020 Блъф [bg] Блъф ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/07/2020 Спътник [bg] Спътник ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/07/2020 Препоръчани [bg] Препоръчани ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/07/2020 унило [bg] унило ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/07/2020 разположа [bg] разположа ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/07/2020 ритуал [bg] ритуал ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/06/2020 казвам на черното бяло [bg] казвам на черното бяло ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/06/2020 Чии [bg] Чии ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/06/2020 черногледство [bg] черногледство ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/06/2020 разприказвам [bg] разприказвам ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/06/2020 разплаквам [bg] разплаквам ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/06/2020 разсмивам [bg] разсмивам ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ