ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

i100

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

i100 ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ Phrase ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
03/10/2017 Къде е съблекалнята? [bg] Къде е съблекалнята? ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/10/2017 Може ли да намерите номера на сметката ми? [bg] Може ли да намерите номера на сметката ми? ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/10/2017 За теб добре ли е? [bg] За теб добре ли е? ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
03/10/2017 Мога ли да седна? [bg] Мога ли да седна? ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/10/2017 Каква е цената на билета? [bg] Каква е цената на билета? ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/10/2017 талантлив уличен певец [bg] талантлив уличен певец ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/10/2017 Селото живее нов живот [bg] Селото живее нов живот ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/10/2017 бавно като охлюв [bg] бавно като охлюв ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/10/2017 история на света [bg] история на света ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/10/2017 мокър март [bg] мокър март ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/10/2017 студен януари [bg] студен януари ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/10/2017 Облаците закриват слънцето [bg] Облаците закриват слънцето ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/10/2017 пейка в парка [bg] пейка в парка ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/10/2017 краят на света [bg] краят на света ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/10/2017 Кучето гони котката [bg] Кучето гони котката ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/10/2017 талантлив певец [bg] талантлив певец ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/10/2017 Зима е [bg] Зима е ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/10/2017 бял сняг [bg] бял сняг ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/10/2017 Топката лети бързо [bg] Топката лети бързо ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/10/2017 снежна топка [bg] снежна топка ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/10/2017 Той пише книга [bg] Той пише книга ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/10/2017 Жената е майка [bg] Жената е майка ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/10/2017 Те купуват книги [bg] Те купуват книги ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/10/2017 ниско подстригана трева [bg] ниско подстригана трева ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/10/2017 Навсякъде по света [bg] Навсякъде по света ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/10/2017 Вали сняг [bg] Вали сняг ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/10/2017 Децата четат книги [bg] Децата четат книги ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/10/2017 Тя свири на пиано [bg] Тя свири на пиано ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/10/2017 Майката обича децата си [bg] Майката обича децата си ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/10/2017 розово прасеце [bg] розово прасеце ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ