ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

i100

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

i100 ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
14/06/2019 паричен превод [bg] паричен превод ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/06/2019 бъда [bg] бъда ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/06/2019 успея [bg] успея ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/06/2019 объркване [bg] объркване ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/06/2019 паралия [bg] паралия ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/06/2019 опаричен [bg] опаричен ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/06/2019 отговоря [bg] отговоря ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/06/2019 Милошев [bg] Милошев ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/06/2019 произведение [bg] произведение ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/06/2019 Козарев [bg] Козарев ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/06/2019 изпусна [bg] изпусна ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/06/2019 Лъчезар [bg] Лъчезар ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/06/2019 смятане [bg] смятане ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/06/2019 поприще [bg] поприще ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/06/2019 случки [bg] случки ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/06/2019 компютри [bg] компютри ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/06/2019 подравнен [bg] подравнен ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/05/2019 великолепие [bg] великолепие ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2019 разхвърляш [bg] разхвърляш ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2019 нормализирам се [bg] нормализирам се ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/05/2019 наличен съм [bg] наличен съм ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/05/2019 изпразвам се [bg] изпразвам се ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/05/2019 нервност [bg] нервност ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/05/2019 щляя се [bg] щляя се ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/05/2019 щляя [bg] щляя ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/05/2019 разглежадала [bg] разглежадала ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/05/2019 Евразия [bg] Евразия ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/05/2019 Арктика [bg] Арктика ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/05/2019 жалузи [bg] жалузи ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/05/2019 супермаркет [bg] супермаркет ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ