ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

i100

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

i100 ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
02/07/2020 таксиджия [bg] таксиджия ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/07/2020 насладя [bg] насладя ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/07/2020 Отвореното [bg] Отвореното ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/07/2020 Покривът [bg] Покривът ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/07/2020 Видовете [bg] Видовете ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/07/2020 Тревожни [bg] Тревожни ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/07/2020 Блъф [bg] Блъф ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/07/2020 Спътник [bg] Спътник ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/07/2020 Препоръчани [bg] Препоръчани ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/07/2020 унило [bg] унило ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/07/2020 разположа [bg] разположа ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/07/2020 ритуал [bg] ритуал ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/06/2020 казвам на черното бяло [bg] казвам на черното бяло ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/06/2020 Чии [bg] Чии ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/06/2020 черногледство [bg] черногледство ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/06/2020 разприказвам [bg] разприказвам ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/06/2020 разплаквам [bg] разплаквам ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/06/2020 разсмивам [bg] разсмивам ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/06/2020 стартирам [bg] стартирам ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/06/2020 хипер [bg] хипер ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/06/2020 насочвам се [bg] насочвам се ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/06/2020 наличен [bg] наличен ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/06/2020 шофирам [bg] шофирам ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/06/2020 на разположение [bg] на разположение ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/06/2020 скопец [bg] скопец ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/06/2020 рампа [bg] рампа ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/06/2020 колективен [bg] колективен ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/06/2020 обществен [bg] обществен ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/06/2020 еклиптика [bg] еклиптика ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/06/2020 влекач [bg] влекач ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ