ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

i100

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

i100 ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ Phrase ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
01/09/2016 Навън е горещо [bg] Навън е горещо ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/09/2016 предишен втори район [bg] предишен втори район ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/09/2016 странно съобщение [bg] странно съобщение ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/09/2016 Часовникът скача [bg] Часовникът скача ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/08/2016 със сигурност [bg] със сигурност ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/08/2016 повечето цифри [bg] повечето цифри ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/08/2016 Те разрешават [bg] Те разрешават ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/08/2016 личен проблем [bg] личен проблем ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/08/2016 другата страна [bg] другата страна ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/08/2016 от върха [bg] от върха ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/08/2016 Нагласям чаовника [bg] Нагласям чаовника ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/08/2016 Това е преди [bg] Това е преди ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/08/2016 някаква обида [bg] някаква обида ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/06/2016 онзи ден [bg] онзи ден ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/06/2016 Баща ми имаше рожден ден [bg] Баща ми имаше рожден ден ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/06/2016 Вчера беше Нова година [bg] Вчера беше Нова година ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/06/2016 Честита Нова година! [bg] Честита Нова година! ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/06/2016 миналата година [bg] миналата година ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/06/2016 Миналата година беше щастлива [bg] Миналата година беше щастлива ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/06/2016 над очакванията ми [bg] над очакванията ми ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/06/2016 Бях изненадан [bg] Бях изненадан ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/06/2016 приятно изненадан [bg] приятно изненадан ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/06/2016 Изобщо не очаквах това [bg] Изобщо не очаквах това ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/06/2016 Наистина ли? [bg] Наистина ли? ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/06/2016 Новата година [bg] Новата година ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/06/2016 хубави неща [bg] хубави неща ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/06/2016 Отдавна дишам [bg] Отдавна дишам ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/06/2016 Няма омраза [bg] Няма омраза ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/06/2016 Завистта изчезна [bg] Завистта изчезна ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/06/2016 отвъд смъртта [bg] отвъд смъртта ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ