ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

i100

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

i100 ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ Phrase ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
17/06/2016 Каква е цената? [bg] Каква е цената? ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/06/2016 чейндж бюро [bg] чейндж бюро ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/06/2016 Провери в чейндж бюрото [bg] Провери в чейндж бюрото ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/06/2016 С карта или в брой? [bg] С карта или в брой? ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/06/2016 С чек [bg] С чек ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/06/2016 Къде е чекът? [bg] Къде е чекът? ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/06/2016 На изток [bg] На изток ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/06/2016 Това е изток! [bg] Това е изток! ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/06/2016 космически кораб [bg] космически кораб ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/06/2016 Аз включвам GPS-а [bg] Аз включвам GPS-а ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/06/2016 Аз изключвам GPS-а [bg] Аз изключвам GPS-а ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/06/2016 Батерията не е пълна [bg] Батерията не е пълна ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/06/2016 Ще се загубим [bg] Ще се загубим ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/06/2016 загубени в космоса [bg] загубени в космоса ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/06/2016 горе в небето [bg] горе в небето ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/06/2016 където живеят птиците [bg] където живеят птиците ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/06/2016 Аз летя [bg] Аз летя ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/06/2016 без страх [bg] без страх ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/06/2016 загуба в боя [bg] загуба в боя ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/06/2016 Не зная [bg] Не зная ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/06/2016 Не зная какво да кажа [bg] Не зная какво да кажа ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/06/2016 Кажи нещо! [bg] Кажи нещо! ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/06/2016 стъпка напред [bg] стъпка напред ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/06/2016 Приближавам се [bg] Приближавам се ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/06/2016 Приближавам се към теб [bg] Приближавам се към теб ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/06/2016 Ние сме заедно [bg] Ние сме заедно ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/06/2016 Най-вероятно това е хубаво [bg] Най-вероятно това е хубаво ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/06/2016 Къде сме? [bg] Къде сме? ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/06/2016 Аз съм отзад [bg] Аз съм отзад ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/06/2016 Аз съм отляво [bg] Аз съм отляво ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ