ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

i100

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

i100 ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
17/10/2019 свръхестественост [bg] свръхестественост ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/10/2019 прикрепям се [bg] прикрепям се ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/10/2019 прикрепям [bg] прикрепям ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/10/2019 сгазен съм [bg] сгазен съм ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/10/2019 сгазен [bg] сгазен ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/10/2019 прегазен съм [bg] прегазен съм ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/10/2019 прегазен [bg] прегазен ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/10/2019 сливам се [bg] сливам се ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/09/2019 снемам [bg] снемам ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/09/2019 снемам [sr] снемам ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/09/2019 услуга [bg] услуга ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/09/2019 поправите [bg] поправите ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/09/2019 вдъхновява [bg] вдъхновява ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/09/2019 съпругата [bg] съпругата ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/09/2019 чудесна [bg] чудесна ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/09/2019 статии [bg] статии ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/09/2019 втория [bg] втория ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/09/2019 маскиране [bg] маскиране ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/09/2019 плискам се [bg] плискам се ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/09/2019 аранжирам [bg] аранжирам ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/08/2019 чим [bg] чим ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/08/2019 Чаршафи [bg] Чаршафи ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/08/2019 купето [bg] купето ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/08/2019 Тръгваме [bg] Тръгваме ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/08/2019 затворена [bg] затворена ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/08/2019 отменя [bg] отменя ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/08/2019 павилион [bg] павилион ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/07/2019 гукам [bg] гукам ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/07/2019 кукуригам [bg] кукуригам ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/07/2019 пъчене [bg] пъчене ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ