ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

i100

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

i100 ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
28/04/2018 Алое [bg] Алое ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/04/2018 Бяломорска Македония [bg] Бяломорска Македония ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/04/2018 удряне [bg] удряне ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/04/2018 Атлантика [bg] Атлантика ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/04/2018 бадминтон [bg] бадминтон ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/04/2018 Апенински полуостров [bg] Апенински полуостров ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/04/2018 хималайски [bg] хималайски ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/04/2018 Връбница [bg] Връбница ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/04/2018 по-далече [bg] по-далече ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/04/2018 босненски [bg] босненски ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/04/2018 извеза [bg] извеза ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/04/2018 природна [bg] природна ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/04/2018 таралеже [bg] таралеже ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/04/2018 апартаментче [bg] апартаментче ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/04/2018 ключето [bg] ключето ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/04/2018 книжарничка [bg] книжарничка ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/04/2018 ключета [bg] ключета ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/04/2018 пръстенчета [bg] пръстенчета ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/04/2018 Монблан [bg] Монблан ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/04/2018 Памир [bg] Памир ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/04/2018 Коста Рика [bg] Коста Рика ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/04/2018 Панама [bg] Панама ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/04/2018 колумбийски [bg] колумбийски ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/04/2018 круиз [bg] круиз ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/04/2018 косатка [bg] косатка ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/04/2018 колачета [bg] колачета ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/04/2018 манджурски [bg] манджурски ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/04/2018 Цариградско [bg] Цариградско ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/04/2018 Станимир [bg] Станимир ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/04/2018 майсторица [bg] майсторица ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ