ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

i100

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

i100 ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
28/04/2018 Станимир [bg] Станимир ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/04/2018 майсторица [bg] майсторица ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/04/2018 Персия [bg] Персия ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/04/2018 Сива [bg] Сива ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/04/2018 Финикия [bg] Финикия ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/04/2018 Йерусалим [bg] Йерусалим ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/04/2018 ключе [bg] ключе ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/04/2018 сладкарска [bg] сладкарска ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/04/2018 пръстенца [bg] пръстенца ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/04/2018 пътници [bg] пътници ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/04/2018 превкючвам [bg] превкючвам ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/04/2018 света [bg] света ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/04/2018 славеи [bg] славеи ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/04/2018 солна [bg] солна ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/04/2018 сибирска [bg] сибирска ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/04/2018 сине [bg] сине ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/04/2018 Русчук [bg] Русчук ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/04/2018 бъз [bg] бъз ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/04/2018 прехвърчавам [bg] прехвърчавам ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/04/2018 напън [bg] напън ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/04/2018 убождане [bg] убождане ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/04/2018 свободи [bg] свободи ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/04/2018 халюцинирам [bg] халюцинирам ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/04/2018 гневя се [bg] гневя се ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/04/2018 тлея [bg] тлея ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/04/2018 подправяне [bg] подправяне ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/04/2018 изсъхнал [bg] изсъхнал ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/04/2018 отлежал [bg] отлежал ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/04/2018 овкусен [bg] овкусен ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/03/2018 минавайки [bg] минавайки ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ