ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

i100

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

i100 ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
01/02/2020 стипца [bg] стипца ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/02/2020 рафинираност [bg] рафинираност ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/02/2020 рафиниране [bg] рафиниране ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/02/2020 двучленен [bg] двучленен ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/02/2020 биномен [bg] биномен ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/02/2020 двучлен [bg] двучлен ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/02/2020 обзаведен [bg] обзаведен ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/02/2020 бином [bg] бином ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/01/2020 чам [bg] чам ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/01/2020 понятието [bg] понятието ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/01/2020 паразит [bg] паразит ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/01/2020 препотвърждаване [bg] препотвърждаване ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/01/2020 пощипвам [bg] пощипвам ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/12/2019 пресекат [bg] пресекат ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/12/2019 хубав кон [bg] хубав кон ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/12/2019 отстрелям [bg] отстрелям ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/12/2019 уплътнител [bg] уплътнител ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/12/2019 артикулирам [bg] артикулирам ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/12/2019 финес [bg] финес ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/12/2019 съвземам се [bg] съвземам се ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/12/2019 съвземам [bg] съвземам ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/12/2019 разклатен [bg] разклатен ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/12/2019 планиране [bg] планиране ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/12/2019 провизии [bg] провизии ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/12/2019 прогрес [bg] прогрес ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/12/2019 подритвам [bg] подритвам ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/12/2019 менингит [bg] менингит ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/11/2019 находчивост [bg] находчивост ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/11/2019 маслодаен [bg] маслодаен ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/11/2019 радиокабина [bg] радиокабина ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ