ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

i100

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

i100 ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
10/03/2018 предният [bg] предният ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/03/2018 предишният [bg] предишният ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/03/2018 водещ [bg] водещ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/03/2018 генерирам [bg] генерирам ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/03/2018 Уелс [bg] Уелс ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/03/2018 впечатлявам [bg] впечатлявам ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/03/2018 различавам се [bg] различавам се ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/03/2018 надминавам [bg] надминавам ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/03/2018 прихващам [bg] прихващам ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/03/2018 палачинка [bg] палачинка ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/03/2018 ситна [bg] ситна ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/03/2018 мушичка [bg] мушичка ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/03/2018 Ориноко [bg] Ориноко ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/03/2018 Райна [bg] Райна ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/03/2018 реки [bg] реки ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/03/2018 румена [bg] румена ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/03/2018 шортички [bg] шортички ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/03/2018 паство [bg] паство ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/03/2018 родна [bg] родна ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/03/2018 начинание [bg] начинание ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/03/2018 простотия [bg] простотия ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/03/2018 тъпотия [bg] тъпотия ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/02/2018 прием [bg] прием ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/02/2018 съображение [bg] съображение ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/02/2018 резервати [bg] резервати ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/02/2018 записче [bg] записче ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/02/2018 другоземна [bg] другоземна ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/02/2018 плъхче [bg] плъхче ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/02/2018 панталончета [bg] панталончета ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/02/2018 лопатчица [bg] лопатчица ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ