ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

i100

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

i100 ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
23/03/2018 акъл [bg] акъл ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/03/2018 крякане [bg] крякане ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/03/2018 блея [bg] блея ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/03/2018 неработещ [bg] неработещ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/03/2018 спазване [bg] спазване ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/03/2018 грух [bg] грух ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/03/2018 разкопчавам [bg] разкопчавам ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/03/2018 сплетен [bg] сплетен ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/03/2018 пакетирам [bg] пакетирам ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/03/2018 плезя се [bg] плезя се ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/03/2018 плезя [bg] плезя ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/03/2018 Мемфис [bg] Мемфис ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/03/2018 Розова [bg] Розова ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/03/2018 скокливец [bg] скокливец ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/03/2018 Любляна [bg] Любляна ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/03/2018 Любек [bg] Любек ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/03/2018 тревожи [bg] тревожи ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/03/2018 огорчен [bg] огорчен ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/03/2018 поверяване [bg] поверяване ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/03/2018 доставка [bg] доставка ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/03/2018 пратка [bg] пратка ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/03/2018 ефективен [bg] ефективен ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/03/2018 предупреждавам [bg] предупреждавам ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/03/2018 инфантилен [bg] инфантилен ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/03/2018 юношески [bg] юношески ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/03/2018 разделен [bg] разделен ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/03/2018 сондирам [bg] сондирам ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/03/2018 касис [bg] касис ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/03/2018 задирам [bg] задирам ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/03/2018 предпоследен [bg] предпоследен ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ